Đá gương/ Cườm gương màu vàng bạc

5002,850

SKU: N/A Category:

Additional information

Weight N/A
Kích thước

B5, Size, A041

Màu sắc

Giọt 15x40mm – Vàng, Gương cây 7x19mm – Vàng, Khoanh nhỏ – Vàng, E011 – Bạc, Khoanh nhỏ – Bạc, B3 – Bạc, A010 – Bạc, B2 – Vàng, E014 – Bạc, B34 – Bạc, B3 – Vàng, Giọt 15x40mm – Bạc, A002 – Vàng, Bạc, B4 – Vàng, Khoanh lớn – Vàng, Vàng, Khoanh lớn – Bạc, A045 – Bạc, B2 – Bạc, Gương cây 7x19mm – Bạc, A010 – Vàng, E011 – Vàng, B23 – Bạc, B23 – Vàng, E013 – Vàng, A041 – Bạc – 20x30mm, E014 – Vàng, E036 – Vàng nhuộm, B4 – Bạc, E008 – Bạc, A041 – Vàng – 20x30mm, E008 – Vàng, E013 – Bạc, B34 – Vàng, A041 – Vàng, Bạc – 30x40mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *