Gốc làm cây kim tiền

65,000

Categories: ,

Description

Sản phẩm gốc cây kim tiền làm từ san hô

  • Màu sắc: màu vàng
  • Giá bán theo từng mã

DA01: 75,000

DA02: 95,000

DA08: 150,000

DA09: 190,000

DA010: 65,000

DA011: 160,000

Comments Rating 0 (0 reviews)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sending