Hạt banh nhân 8mm

31,000220,000

Additional information

Weight N/A
Màu sắc

Hạt banh nhân 8mm – Xanh dương – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Cam – 1000gram, Trắng, Hạt banh nhân 8mm – Tím cà – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh lá – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh biển – 1000gram, Xanh lá, Tím cà, Hạt banh nhân 8mm – Tím huế – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Hồng đào – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh lý – 1000gram, Xanh lý, Vàng, Xanh dương, Hạt banh nhân 8mm – Trắng – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh chuối – 1000gram, Cam, Tím huế, Hạt banh nhân 8mm – Hồng sen – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Hồng phấn – 1000gram, Xanh chuối, Hạt banh nhân 8mm – Vàng – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Đỏ – 1000gram, Hồng phấn, Hồng đào, Hồng sen, Xanh biển, Đỏ

Kích cỡ

Hạt banh nhân 8mm – Tím huế – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Hồng đào – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh lý – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh dương – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Cam – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Trắng – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh chuối – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Tím cà – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Hồng sen – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Hồng phấn – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Vàng – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh lá – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Đỏ – 1000gram, Hạt banh nhân 8mm – Xanh biển – 1000gram, 8mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *