Hạt cườm góc cừ 8mm

32,000210,000

Additional information

WeightN/A
Màu sắc

Xanh dương đậm, Tím Huế, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh ngọc – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Tím Huế – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh dương đậm – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Nâu đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh biển – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng sen – 1000gram, Vàng cúc đục, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng dâu đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh lá – 1000gram, Trắng, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng phấn – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng dâu – 1000gram, Vàng chanh, Xanh lá, Xanh ngọc, Trắng đục, Hạt cườm góc cừ 8mm – Đỏ – 1000gram, Hồng dâu, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh dương – 1000gram, Nâu đục, Hồng dâu đục, Vàng chanh đục, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng cúc đục – 1000gram, Xanh dương, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng chanh đục – 1000gram, Cam, Hạt cườm góc cừ 8mm – Cam – 1000gram, Hồng phấn, Hồng sen, Xanh biển, Hạt cườm góc cừ 8mm – Trắng – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng chanh – 1000gram, Đỏ, Hạt cườm góc cừ 8mm – Trắng đục – 1000gram

Kích cỡ

Hạt cườm góc cừ 8mm – Đỏ – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh ngọc – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Tím Huế – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh dương – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh dương đậm – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Nâu đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh biển – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng sen – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng dâu đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng cúc đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Xanh lá – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng chanh đục – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng phấn – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Hồng dâu – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Cam – 1000gram, 8mm, Hạt cườm góc cừ 8mm – Trắng – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Vàng chanh – 1000gram, Hạt cườm góc cừ 8mm – Trắng đục – 1000gram

Leave a Reply

Your email address will not be published.