Kim sa bằng 4mm(Xịn)

40,000470,000

SKU: N/A Category:

Additional information

WeightN/A
Kích thước

Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng dâu – 1000Gram, 4mm, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Đỏ đô – 1000Gram, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng dâu đục – 1000Gram, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Vàng chanh – 1000Gram, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng nude – 1000Gram

Màu sắc

Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng dâu – 1000Gram, Hồng dâu, Hồng nude, Vàng chanh, Hồng dâu đục, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Đỏ đô – 1000Gram, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng dâu đục – 1000Gram, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Vàng chanh – 1000Gram, Đỏ đô, Kim sa bằng 4mm(Xịn) – 4mm – Hồng nude – 1000Gram

Leave a Reply

Your email address will not be published.