Phụ liệu làm cây kim tiền

21,000240,000

Additional information

WeightN/A
Tên

Sò kim sa – 1000gram, Lồng đèn trơn, Sò kim sa, Ba lá trơn – 1000gram, Xu trơn, Ba lá trơn, Lá dừa kim sa – 1000gram, Lá dừa kim sa, Quạt trơn, Quạt trơn – 1000gram, Lồng đèn trơn – 1000gram, Xu trơn – 1000gram, Nơ kim sa, Phụ liệu làm cây kim tiền – Nơ kim sa – 1000Gram, Lá phong kim sa, Phụ liệu làm cây kim tiền – Lá phong kim sa – 1000Gram, Cá kim sa, Phụ liệu làm cây kim tiền – Cá kim sa – 1000Gram, Thông kim sa, Phụ liệu làm cây kim tiền – Thông kim sa – 1000gram, Tròn trơn 30mm, Phụ liệu làm cây kim tiền – Tròn trơn 30mm – 1000gram

Leave a Reply

Your email address will not be published.